ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΦΘΟΡΩΝ ΑΠΟ ΠΥΡΚΑΓΙΑ/ ΠΛΥΜΜΥΡΑ

ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΦΘΟΡΩΝ ΑΠΟ ΠΥΡΚΑΓΙΑ

Οι πυρκαγιές προκαλούν σημαντική ζημιά στα κτίρια και το περιεχόμενό τους.

Τα προβλήματα που έχει να αντιμετωπίσει κάποιος μετα την φωτιά είναι :

  1. H αιθάλη που είναι ορατή και δυστυχώς εισχωρεί παντού
  2. Kαι η οσμή που είναι αόρατη και σχετίζεται άμεσα με το είδος των υλικών που έχουν καεί.

Η διαδικασία αποκατάστασης βλάβης από πυρκαγιές περιλαμβάνει τον μετριασμό των ζημιών, τον καθαρισμό από την αιθάλη, και την εξουδετέρωση της οσμής.

Τα ανωτέρω απαιτούν ειδικά μηχανήματα (όπως πχ σκούπες με ειδικά φίλτρα ), ειδικά υλικά για τον καθαρισμό και την εξουδετέρωση της οσμής αλλά κυρίως εξειδικευμένο προσωπικό.

Η SQS με πολύχρονη εμπειρία στην διαχείριση φθορών μετα από πυρκαγιά εγγυάται την σίγουρη και γρήγορη αποκατάσταση.