ΑΡΧΙΚΟΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ

ΑΡΧΙΚΟΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ

Ο αρχικός καθαρισμός είναι το πιο σημαντικό στάδιο στις υπηρεσίες καθαρισμού διότι η χρήση ακατάλληλου εξοπλισμού, η μη σωστή εφαρμογή των απορρυπαντικών και προπάντων η έλλειψη εμπειρίας μπορεί να δημιουργήσει φθορές, που δύσκολα διορθώνονται και σε γενικές γραμμές να επιφέρει ανυπολόγιστη ζημιά σε ένα κτίριο. Στην SQS διαθέτουμε σύγχρονο μηχανολογικό εξοπλισμό, εργαλεία καθαρισμού και αποτελεσματικά απορρυπαντικά καθώς επίσης έμπειρο προσωπικό, κατάλληλα εκπαιδευμένο προκειμένου να φέρει έγκαιρα εις πέρας την οποιαδήποτε εφαρμογή καθαρισμού.