ΔΕΗ

ΔΕΗ 

16/05/2014

Η Δημόσια Επιχείρηση Ηλεκτρισμού Α.Ε. είναι η μεγαλύτερη εταιρία παραγωγής και προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας στην Ελλάδα με περίπου 7.4 εκ. πελάτες. Διαθέτει μια μεγάλη υποδομή σε εγκαταστάσεις ορυχείων λιγνίτη, παραγωγής, μεταφοράς και διανομής ηλεκτρικής ενέργειας.

Πρόσφατα η εταιρεία μας ανέλαβε τον καθαρισμό και τον εφοδιασμό σε υλικά καθαρισμού σε αρκετά κτίρια της ΔΕΗ στην Αθήνα και στο Λαύριο μέσω του δημόσιου διαγωνισμού ΑΚΕΠ