Δικηγορικός Σύλλογος Αθηνών

Δικηγορικός Σύλλογος Αθηνών

01/11/2015

Ο Δικηγορικός Σύλλογος Αθηνών αποτελεί νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου και στις τάξεις του συγκαταλέγονται σήμερα γύρο στα 22.000 μέλη.

Πρόσφατα η εταιρεία μας ανέλαβε τον καθαρισμό του κτιρίου στην οδό Ακαδημίας.