Διοικητικό Πρωτοδικείο Πειραιά

Διοικητικό Πρωτοδικείο Πειραιά

1/12/2017

Το διοικητικό πρωτοδικείο είναι δικαστήριο εκδίκασης πολιτικών υποθέσεων πρώτου βαθμού, το οποίο συγκροτείται από έναν μόνο δικαστή.

Πρόσφατα μας έγινε η απευθείας ανάθεση για τον περιοδικό καθαρισμό του κτιρίου