Ειρηνοδικείο Πειραιά

Ειρηνοδικείο Πειραιά

21/10/2016

Το Ειρηνοδικείο είναι δικαστήριο εκδίκασης πολιτικών υποθέσεων πρώτου βαθμού, το οποίο συγκροτείται από έναν μόνο δικαστή.

Πρόσφατα μας έγινε η απευθείας ανάθεση για τον καθαρισμό του κτιρίου