Επιτροπή Ανταγωνισμού

Επιτροπή Ανταγωνισμού 

01/01/2014

Η Επιτροπή Ανταγωνισμού έχει ως αποστολή τη διερεύνηση, διαπίστωση και επιβολή κυρώσεων για αντι-ανταγωνιστικές πρακτικές, ο έλεγχος συγχωνεύσεων & εξαγορών και η έκδοση γνωμοδοτήσεων για άρση ρυθμιστικών εμποδίων στον ανταγωνισμό.

Πρόσφατα αναλάβαμε τον καθαρισμό του κτιρίου στην οδό Πατησσίων μέσω του δημόσιου διαγωνισμού.