Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς

Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς

01/01/2016

Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς ιδρύθηκε το 1991 και οργανώθηκε το 1995, με σκοπό την προστασία των επενδυτών και την εξασφάλιση της εύρυθμης λειτουργίας της Ελληνικής κεφαλαιαγοράς, η οποία αποτελεί σημαντικό μοχλό ανάπτυξης της εθνικής οικονομίας. Σύμφωνα με το νόμο η επιτροπή κεφαλαιαγοράς έχει αποκλείστηκα δικούς της πόρους και δεν χρηματοδοτείται από τον εθνικό προϋπολογισμό.

Πρόσφατα η εταιρεία μας ανέλαβε τον καθαρισμό του κτιρίου.