ΕΡΓΟΣΕ

ΕΡΓΟΣΕ

26/11/2012

Η Εργοσέ Α.Ε. είναι θυγατρική εταιρία του ΟΣΕ που συστάθηκε το 1996, με στόχο να αναλάβει τη διαχείριση των έργων του επενδυτικού προγράμματος οργανισμού και ιδιαίτερα εκείνων που συγχρηματοδοτούνται από προγράμματα ευρωπαϊκής ένωσης, διαχειρίζεται τα έργα εκσυγχρονισμού των σιδηροδρομικών γραμμών και εγκαταστάσεων του ΟΣΕ που συγχρηματοδοτούνται από τα επιχειρησιακά προγράμματα του εθνικού στρατηγικού πλαισίου αναφοράς.

Πρόσφατα αναδειχτήκαμε μειοδότες στο δημόσιο διαγωνισμό για τον καθαρισμό των γραφείων και των κοινόχρηστων χώρων.