ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΙ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΩΝ

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΙ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΩΝ

Οι χώροι των νοσοκομείων είναι αυτοί που η καθαριότητα πραγματικά έχει πρωτεύοντα και καθοριστικό ρολο.

Σύμφωνα με αναφορά της Εθνικής Επιτροπής Ελέγχου στη Αγγλία,το 9% των ασθενών που εισάγονται στα νοσοκομεία ταλαιπωρούνται από ενδονοσοκομειακές λοιμώξεις που κάποιες φορές μπορούν να οδηγήσουν και στον θάνατο..

Ο τύπος και η συχνότητα του συνήθους καθαρισμού εξαρτάται από τον κλινικό κίνδυνο, τον κύκλο των ασθενών, την ένταση της κυκλοφορίας ανθρώπων και τα χαρακτηριστικά της επιφάνειας. Συχνές και αυστηρές προδιαγραφές καθαρισμού εφαρμόζονται σε περιοχές που περιλαμβάνουν χειρουργεία, μονάδες εντατικής θεραπείας, χώρους μεταμόσχευσης κλπ.

Ο καθαρισμός λοιπόν των νοσοκομείων απαιτεί τεχνογνωσία, εκπαιδευμένο προσωπικό , εξειδικευμένα απορρυπαντικά καλής ποιότητας και κυρίως αυστηρή τήρηση των διαδικασιών καθαρισμού όπως προβλέπεται για κάθε χώρο.

Τα στελέχη της SQS ενημερώνονται συνεχώς για τις εξελίξεις στο καθαρισμό των νοσοκομείων (μέθοδοι καθαρισμού, υλικά ,εργαλεία κλπ) ώστε τόσο οι ασθενείς όσο και το νοσηλευτικό προσωπικό να νιώθουν ασφαλείς μέσα στους νοσοκομειακούς χώρους .