ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΙ ΤΖΑΜΙΩΝ & ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΙ ΤΖΑΜΙΩΝ & ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ

καθαρισμοί γυάλινων επιφανειών Η εξωτερική όψη ενός κτιρίου αποτελεί τον καθρέπτη κάθε επιχείρησής. Ο καθαρισμός των τζαμιών και άλλων στοιχείων κάλυψης ( αλουμίνιο, μάρμαρο, γρανίτης ) κλπ, συμβάλει :
  • στην αισθητική του κτιρίου
  • στην διατήρηση της αξίας του κτιρίου
  • στην αποφυγή του κόστους αντικατάστασης των ανωτέρω υλικών αν καταστραφούν (λόγω ελλιπούς συντήρησης )
Η SQS διαθέτει τον απαραίτητο εξοπλισμό για τον σωστό καθαρισμό των όψεων των κτιρίων (κρεμαστό καλάθι, καλαθοφορο όχημα, σκαλωσιές αλουμινίου κλπ) Μπορούμε να πραγματοποιούμε επαναλαμβανόμενους καθαρισμούς ώστε οι όψεις του κτίριού σας να έχουν την σωστή εμφάνιση και να διατηρούν την αξία των υλικών τους .