ΛΑΓΗΕ

ΛΑΓΗΕ

01/10/2016

Η ΛΑΓΗΕ Α.Ε. έγινε πλήρες μέλος του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Χρηματιστηρίων Ενέργειας μετά από σχετική ομόφωνη απόφαση της Γενικής Συνέλευσης της EuroPex. O EuroPex είναι ένας μη κερδοσκοπικός οργανισμός των Ευρωπαϊκών Χρηματιστηρίων Ενέργειας ο οποίος εκπροσωπεί τα συμφέροντα των χρηματιστηρίων ενέργειας που λειτουργούν τις χονδρεμπορικές αγορές ηλεκτρικής ενέργειας φυσικού αερίου και δικαιωμάτων εκπομπών.

Πρόσφατα η εταιρεία μας ανέλαβε τον καθαρισμό του κτιρίου μέσω του δημόσιου διαγωνισμού ΑΚΕΠ.