Προμήθειες Υλικών Μάιος – Ιούνιος 2014

Ολοκληρώθηκε με επιτυχία η προμήθεια υλικών στους ακόλουθους φορείς:

-Περιφέρεια Αττικής,

-Ελληνική Ολυμπιακή Επιτροπή,

-Οικονομικό Επιμελητήριο Ελλάδος.