ΟΑΣΑ

ΟΑΣΑ 

22/09/2014

Ο Οργανισμός Αστικών Συγκοινωνιών Αθηνών επιδιώκει να υπηρετεί με σεβασμό τον πολίτη, οραματιζόμενος μια καλύτερη κοινωνία και ένα πιο καθαρό περιβάλλον. Στον Όμιλο ΟΑΣΑ, η ευημερία της πόλης και πιο συγκεκριμένα η κοινωνική, οικονομική και περιβαλλοντική ανάπτυξη της είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με την ερυθρή λειτουργία και την αναπτυξιακή πορεία των αστικών συγκοινωνιών.

Πρόσφατα η εταιρεία μας ανέλαβε τον καθαρισμό των γραφείων μέσω δημόσιου διαγωνισμού