ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ

ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ

Για την SQS η έννοια οικολογική ευθύνη δεν είναι μια προβεβλημένη ετικέτα χωρίς νόημα, αλλά ο τρόπος με τον οποίο αντιμετωπίζουμε το αντικείμενο μας συνολικά. Έχουμε πλήρη επίγνωση του τι σημαίνει περιβαλλοντική ευθύνη κι αυτό αντανακλάται τόσο στην εξειδίκευση του προσωπικού, όσο και στην μεγάλη γκάμα οικολογικά ευαίσθητων προϊόντων που διαθέτουμε.

Στην SQS A.E, υγιεινό και καθαρό περιβάλλον είναι δύο έννοιες αλληλένδετες και αποτελούν την απαραίτητη προϋπόθεση για τη σωστή λειτουργία μιας επιχείρησης. Έτσι αναλαμβάνουμε ηγετικό ρολό προστατεύοντας την υγεία και την αποδοτικότητα των ανθρώπων. Αναδεικνύουμε  την ομορφιά του περιβάλλοντος εξασφαλίζοντας ευεξία και αρμονία. Πολιτισμός σημαίνει εκτός των άλλων και αποτελεσματικός καθαρισμός θέτοντας βασική μας προτεραιότητα τη θέσπιση της περιβαλλοντικής νομοθεσίας. Σε συνεργασία με τις μεγάλες και επώνυμες εταιρείες παράγωγης οικολογικών και βιοδιασπώμενων απορρυπαντικών Buzil, Ecolab, Johnson - Diversey κ.α. σε συνδυασμό με τα πλέον εξελιγμένα μηχανήματα και εργαλεία εξασφαλίζουμε σε μέγιστο βαθμό καθαρισμό χρησιμοποιώντας απορρυπαντικά και μέσα ακίνδυνα για τον άνθρωπο.