Οργανισμός Γεωργικών Ασφαλίσεων

Οργανισμός Γεωργικών Ασφαλίσεων

14/08/2013

Ο ΟΓΑ ιδρύθηκε για να προστατεύσει μια ευάλωτη κοινωνική και επαγγελματική ομάδα, τους αγρότες. Σύντομα μετεξελίχθηκε σε φορέα κύριας ασφάλισης, ενώ παράλληλα υπήχθησαν σε αυτών και σημαντικές προνοιακές αρμοδιότητες που αφορούν και άλλες ομάδες του πληθυσμού.

Πρόσφατα μας έγινε απευθείας ανάθεση για τον καθαρισμό του κτιρίου.