Οργανισμός Λιμένος Λαυρίου

Οργανισμός Λιμένος Λαυρίου

09/03/2016

Ο ΟΛΛ συστάθηκε το 2001. Σκοπός του Οργανισμού είναι η διοίκηση και η εκμετάλλευση των χωρών της ζώνης του Λιμένα. Επίσης στον σκοπό του οργανισμού περιλαμβάνονται η παροχή κάθε είδους λιμενικών υπηρεσιών προς τους χρήστες, η εγκατάσταση, οργάνωση και εκμετάλλευση κάθε είδους λιμενικής υποβολής κ.α.

Πρόσφατα η εταιρεία μας ανέλαβε τον καθαρισμό των χώρων μέσω του δημόσιου διαγωνισμού.