ΟΣΥ

ΟΣΥ 

01/12/2014

Η Ανώνυμη Εταιρία Οδικές Συγκοινωνίες, με το διακριτικό τίτλο ΟΣΥ Α.Ε. είναι εταιρία με δραστηριότητα τις οδικές αστικές συγκοινωνίες. Είναι νομικό πρόσωπο του ιδιωτικού δικαίου, λειτουργεί με σκοπό την παροχή υπηρεσιών κοινής ωφέλειας και διέπετέ από τους κανόνες της ιδιωτικής οικονομίας. Στρατηγικός στόχος της ΟΣΥ είναι η όσο το δυνατών μεγαλύτερη συμμετοχή των αστικών συγκοινωνιών στις καθημερινές μετακινήσεις των κατοίκων του λεκανοπεδίου Αττικής.

Πρόσφατα η εαταιρεία μας ανέλαβε την καθαριότητα των γραφείων μέσω του διαγωνισμού ΑΚΕΠ