ΣΤΑΣΥ

ΣΤΑΣΥ

19/10/2017

Η εταιρία ΣΤΑΣΥ συστάθηκε στις 17/06/2011. Στη νέα εταιρία περιλαμβάνεται ο ΗΣΑΠ, η ΤΡΑΜ και το αττικό μετρό. Κυρίως στόχος της συνένωσης των 3 εταιριών είναι η εξοικονόμηση πόρων μέσω της δημιουργίας οικονομιών κλίμακας και όσο αφορά στη συγκοινωνιακή διάσταση, την επιβεβλημένη συμπληρωματικότητα των μέσων σταθερής τροχιάς, ώστε αυτά να εδραιωθούν στη συνείδηση των πολιτών του λεκανοπεδίου και των επισκεπτών της πόλης μας ως η πρώτη τους επιλογή για τις μετακινήσεις τους.

Πρόσφατα αναλάβαμε την καθαριότητα των χώρων της ΣΤΑΣΥ.