Ταμείο Πρόνοιας

Ταμείο Πρόνοιας

01/05/2015

Το ταμείο πρόνοιας δημοσίων υπαλλήλων ιδρύθηκε το 1936 με έδρα την Αθήνα. Σκοπός του ταμείου είναι η χορήγηση εφάπαξ βοηθήματος σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις στον απολυόμενο ή αποχωρούντα ασφαλισμένου από τη Δημόσια Υπηρεσία.

Πρόσφατα η εταιρεία μας ανέλαβε τον καθαρισμό του κτιρίου στην οδό Σταδίου.