ΥΔΡΟΒΟΛΕΣ

ΥΔΡΟΒΟΛΕΣ

υπηρεσίες καθαρισμού: συντήρηση κτιρίων

Στην SQS διαθέτουμε διάφορες τεχνικές και μηχανήματα υδροβολής.

Σε ειδικές περιπτώσεις όμως όπου ο καθαρισμός καθίσταται δύσκολος διαθέτουμε το μοναδικό στην Ελλάδα μηχάνημα υδροβολής Falch 500 (ζεστού κρύου νερού).

Το μηχάνημα αυτό με πίεση 500 bar και νερό 1680l/h μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε πληθώρα τύπων καθαρισμού όπως είναι η αφαίρεση graffiti, η αφαίρεση σαθρών επιχρισμάτων , η αφαίρεση κατεστραμμένων μονώσεων από δώματα, η αφαίρεση χρωμάτων, ο καθαρισμός λιθοδομών κλπ