Οικονομικά Στοιχεία

Ο Ισολογισμός της SQS A.E για το έτος 2014 και δείχνει αναλυτικά τα οικονομικά στοιχεία της εταιρείας μας.  Όλοι οι δείκτες μας κατατάσσουν στην πρώτη δυάδα των πιο αποδοτικών επιχειρήσεων του κλάδου και διαχρονικά εξελίσσονται συνεχώς προς το καλύτερο. Αναπτυσσόμαστε με σταθερές και όχι βεβιασμένες κινήσεις, έχοντας σαν πολιτική την επέκταση με κερδοφόρα νέα καταστήματα, τη συνεχή αναβάθμιση των υπαρχόντων και τον έλεγχο του κόστους. Αυτό λειτουργεί πολύ θετικά για το τελικό οικονομικό αποτέλεσμα.