Επιτροπή Ανταγωνισμού

Επιτροπή Ανταγωνισμού  01/01/2014 Η Επιτροπή Ανταγωνισμού έχει ως αποστολή τη διερεύνηση, διαπίστωση και επιβολή κυρώσεων για αντι-ανταγωνιστικές πρακτικές, ο έλεγχος συγχωνεύσεων & εξαγορών και η έκδοση γνωμοδοτήσεων για άρση ρυθμιστικών…

EΥΔΕΠ Αλιείας

EΥΔΕΠ Αλιείας  27/08/2013 Η ειδική υπηρεσία διαχείρισης επιχειρησιακού προγράμματος αλιείας και θάλασσάς χρηματοδοτείται από το ευρωπαϊκό ταμείο θάλασσας και αλιείας. Όραμα τους είναι η ενίσχυση της περιβαλλοντικά βιώσιμης, αποδοτικής ως…

Οργανισμός Γεωργικών Ασφαλίσεων

Οργανισμός Γεωργικών Ασφαλίσεων 14/08/2013 Ο ΟΓΑ ιδρύθηκε για να προστατεύσει μια ευάλωτη κοινωνική και επαγγελματική ομάδα, τους αγρότες. Σύντομα μετεξελίχθηκε σε φορέα κύριας ασφάλισης, ενώ παράλληλα υπήχθησαν σε αυτών και…