Καλέστε μας

ISO

Home | ISO

Σχετικά με την Εταιρεία

Η Εταιρεία μας

H εταιρεια SQS Service Quality Systems Α.Ε. ιδρύθηκε το 2003 αποτελώντας μια αμιγώς ελληνική εταιρεία παροχής υπηρεσιών καθαρισμού και εμπορίας μηχανημάτων και υλικών. Οι δημιουργοί της εταιρείας είναι άνθρωποι με πολυετή εμπειρία στον κλάδο του καθαρισμού κτιρίων με εξαιρετικό συνδυασμό τεχνογνωσίας και γνώσης. Η κατάλληλη τεχνογνωσία της SQS και ο εξοπλισμός της με σύγχρονα εξελιγμένα μηχανήματα που βοηθούν στην ταχύτερη και αποτελεσματικότερη εκτέλεση σε όλους τους τομείς καθαρισμού που δραστηριοποιείται, έχουν σαν αποτέλεσμα την επιτυχή συνεργασία με απαιτητικούς πελάτες του ιδιωτικού και δημόσιου τομέα.

Η εταιρεία είναι στελεχωμένη από προσεκτικά επιλεγμένο προσωπικό που διαρκώς εκπαιδεύεται σε τεχνικά και επικοινωνιακά θέματα. Το έργο της εταιρείας μας συνεπικουρούν ικανοί προμηθευτές – συνεργάτες οι οποίοι μαζί με το προσωπικό αξιολογούνται τουλάχιστον μια φορά το χρόνο έτσι ώστε να είμαστε σίγουροι για τις υπηρεσίες που παρέχουμε και τις προμήθειες που αναλαμβάνουμε.

Η SQS έχοντας σαν στόχο:

  • την καλύτερη και ποιοτικότερη εξυπηρέτηση των πελατών της,
  • τον σεβασμό της επιχείρησης προς το περιβάλλον,
  • την έμφαση στον ανθρώπινο παράγοντα στην ασφάλεια καθώς και την υγεία του προσωπικού

Έχει πιστοποιηθεί με ISO 9001, ISO 14001 και OHSAS 18001(ΕΛΟΤ 1801) τόσο για την παροχή υπηρεσιών καθαρισμού όσο και για την εμπορία συναφών υλικών και εξοπλισμού από διαπιστευμένο φορέα πιστοποίησης.(σημειώνουμε ότι είμαστε από τις λίγες πιστοποιημένες εταιρείες στον σχεδιασμό υπηρεσιών καθαρισμού).Το όραμα της SQS είναι να παρέχει την καλύτερη δυνατή λύση σε οποιαδήποτε επιλογή σχετικά με τον καθαρισμό χώρων ή την πώληση και προμήθεια σχετικών μηχανημάτων και υλικών καθαρισμού.

Αφού συνεργαστείτε με την SQS θα παρατηρήσετε ένα επίπεδο προσωπικής φροντίδας με θεαματική διαφορά στην εμφάνιση της επιχείρησης σας από την πρώτη κιόλας μέρα.

Η κατανόηση του τι είναι σημαντικό για τους πελάτες μας έχει αποτυπώσει τον τρόπο με τον οποίο εξελίσσουμε τις υπηρεσίες μας στην πάροδο των ετών με στόχο   να είμαστε η πρώτη επιλογή στις υπηρεσίες καθαρισμού.

SQS Cleaning

Γιατί να μας επιλέξετε

01

Άριστη Ποιότητα Υπηρεσιών

Η SQS έχοντας σαν στόχο την καλύτερη και ποιοτικότερη εξυπηρέτηση των πελατών της είναι στελεχωμένη από προσεκτικά επιλεγμένο προσωπικό που διαρκώς εκπαιδεύεται σε τεχνικά και επικοινωνιακά θέμα.

02

Σεβασμός προς το περιβάλλον

Διαθέτουμε μεγάλη γκάμα οικολογικά ευαίσθητων προϊόντων, χρησιμοποιώντας απορρυπαντικά και μέσα ακίνδυνα για τον άνθρωπο.

03

Προσωποποιημένες Λύσεις

Σας παρέχουμε την καλύτερη δυνατή λύση σε οποιαδήποτε επιλογή σχετικά με τον καθαρισμό του χώρου σας ή την πώληση και προμήθεια σχετικών μηχανημάτων και υλικών καθαρισμού.

04

Πιστοποιημένες Διαδικασίες

Έχουμε πιστοποιηθεί με ISO 900, ISO 14001 και OHSAS 18001(ΕΛΟΤ 1801) τόσο για την παροχή υπηρεσιών καθαρισμού, όσο και για την εμπορία συναφών υλικών και εξοπλισμού από διαπιστευμένο φορέα πιστοποίησης.

Η Υποσχεσή μας

Οικολογική Ευθύνη

Για την SQS η έννοια οικολογική ευθύνη δεν είναι μια προβεβλημένη ετικέτα χωρίς νόημα, αλλά ο τρόπος με τον οποίο αντιμετωπίζουμε το αντικείμενο μας συνολικά. Έχουμε πλήρη επίγνωση του τι σημαίνει περιβαλλοντική ευθύνη κι αυτό αντανακλάται τόσο στην εξειδίκευση του προσωπικού, όσο και στην μεγάλη γκάμα οικολογικά ευαίσθητων προϊόντων που διαθέτουμε.

Στην SQS A.E, υγιεινό και καθαρό περιβάλλον είναι δύο έννοιες αλληλένδετες και αποτελούν την απαραίτητη προϋπόθεση για τη σωστή λειτουργία μιας επιχείρησης. Έτσι αναλαμβάνουμε ηγετικό ρολό προστατεύοντας την υγεία και την αποδοτικότητα των ανθρώπων. Αναδεικνύουμε  την ομορφιά του περιβάλλοντος εξασφαλίζοντας ευεξία και αρμονία. Πολιτισμός σημαίνει εκτός των άλλων και αποτελεσματικός καθαρισμός θέτοντας βασική μας προτεραιότητα τη θέσπιση της περιβαλλοντικής νομοθεσίας. Σε συνεργασία με τις μεγάλες και επώνυμες εταιρείες παράγωγης οικολογικών και βιοδιασπώμενων απορρυπαντικών Buzil, Ecolab, Johnson – Diversey κ.α. σε συνδυασμό με τα πλέον εξελιγμένα μηχανήματα και εργαλεία εξασφαλίζουμε σε μέγιστο βαθμό καθαρισμό χρησιμοποιώντας απορρυπαντικά και μέσα ακίνδυνα για τον άνθρωπο.

Αξιοπιστία

ISO

Ως εταιρεία καθαρισμού η SQS διαθέτει τρία πιστοποιητικά ISO πετυχαίνοντας έτσι την πλήρη ικανοποίηση των αναγκών σας και τη συνεχή βελτίωση των λειτουργιών της.

ISO 9001
Τα πιστοποιητικά ISO 9001 είναι ένα διεθνές διαχειριστικό πρότυπο που σκοπό έχει να θέσει τις κατευθυντήριες γραμμές που πρέπει να ακολουθήσει ένας οργανισμός, προκειμένου να οργανωθεί σε όλα τα επίπεδα λειτουργίας του, με τον καλύτερο τρόπο. Σκοπός είναι επίσης η πλήρης ικανοποίηση των απαιτήσεων των πελατών και η συνεχής βελτίωση των λειτουργιών της επιχείρησης. Αποτελεί κοινά αποδεκτό «εργαλείο» εργασίας παγκοσμίως, με τεράστια αναγνωρισιμότητα, ορίζεται από το αντίστοιχο πρότυπο και υποστηρίζεται στην εφαρμογή του από εγχειρίδιο, διαδικασίες, οδηγίες εργασίας και έντυπα. Με απλά λόγια το ISO 9001 αποτελεί ένα δυναμικό εργαλείο οργάνωσης και διαρκούς βελτίωσης για κάθε οργανισμό.

ISO 14001
Τα πιστοποιητικά ISO 14001 είναι ένα διεθνώς αναγνωρισμένο πρότυπο για την περιβαλλοντική διαχείριση της επιχείρησης. Παρέχει οδηγίες για την καλύτερη χρήση των φυσικών πόρων αλλά και την διαχείριση των αποβλήτων. Εστιάζει στην αναγνώριση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων των δραστηριοτήτων της επιχείρησης με σκοπό την επιτυχή διαχείρισή τους και τελικά τη βελτίωση της επίδοσης της στον τομέα αυτό. Εφαρμόζεται σε οποιαδήποτε επιχείρηση και διασφαλίζει τον σεβασμό της επιχείρησης προς το περιβάλλον.

OHSAS 18001
Το OHSAS 18001 (ΕΛΟΤ 1801) αποτελεί Σύστημα Διαχείρισης Υγείας και Ασφάλειας μιας επιχείρησης ή ενός οργανισμού. Στόχος του είναι να βοηθήσει τις επιχειρήσεις και τους οργανισμούς να εκτιμήσουν καλύτερα τους πιθανούς κινδύνους ώστε να προβούν στην έγκαιρη πρόληψη τους και στην μείωση των πιθανοτήτων τραυματισμού των εργαζομένων. Για τον σκοπό αυτό έχει αναπτύξει τις κατάλληλες δομές για την αναγνώριση των κινδύνων στην Εργασία, καθώς και την παρακολούθηση και συνεχή μείωση της επικινδυνότητας για τους εργαζόμενους στους χώρους λειτουργίας της.