ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ

Η καθαριότητα στο εμπορικό κέντρο είναι η πρώτη εικόνα που έχει ο επισκέπτης με την είσοδο του στο χώρο και τον προδιαθέτει θετικά η αρνητικά σχετικά με το πόσο χρόνο θα παραμείνει σ' αυτόν.

Όταν οι χώροι είναι φροντισμένοι και καθαροί (αδειασμένα καλάθια, καθαροί διάδρομοι και σκάλες ,καθαρές τουαλέτες κλπ) τότε οι επισκέπτες αυξάνουν τον χρόνο παραμονής τους πράγμα που βοηθά στις πωλήσεις των επιχειρήσεων που στεγάζονται σ αυτό.

Τα εμπορικά κέντρα είναι χώροι που κάθε μέρα δέχονται μεγάλο αριθμό επισκεπτών και λόγω του εκτεταμένου ωραρίου λειτουργίας των απαιτείται ένα προσεκτικά σχεδιασμένο πρόγραμμα καθαρισμού ώστε αφενός να μην ενοχλούνται οι επισκέπτες και αφετέρου η καθαριότητα να γίνεται αποτελεσματικά και με ασφάλεια εσωτερικά και εξωτερικά.

Το πρόγραμμα καθαρισμού περιλαμβάνει:

  • Καθαρισμό την νύκτα (όταν το κέντρο είναι κλειστό)
  • Καθαρισμό κατά την διάρκεια της λειτουργίας
  • Συνεχή καθαρισμό και απολύμανση των χώρων υγιεινής
  • Καθαρισμό τζαμιών
  • Καθαρισμό υψηλών σημείων οροφής (ζευκτά, σωλήνες, τζάμια κλπ)
  • Καθαρισμό κυλιόμενων κλιμάκων
  • Καθαρισμό των εξωτερικών χώρων με αυτοκινούμενα σάρωθρα
  • Πλύσιμο των εξωτερικών χώρων με μηχανήματα υψηλής πίεσης

Για την υλοποίηση των ανωτέρω SQS έχει επενδύσει σε ανθρώπινο δυναμικό και σε ειδικό ακριβό μηχανολογικό εξοπλισμό δημιουργώντας έτσι ένα ευέλικτο πακέτο υπηρεσιών απολυτά προσαρμοσμένο στις ανάγκες σας.