ΕΠΙΣΚΕΥΗ/ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ

Εκτός απο τις υπηρεσίες καθαρισμού αναλαμβάνουμε επισκευή αλλα και ενοικίαση μηχανημάτων καθαρισμού