Καλέστε μας

Testimonials

Home | Testimonials

Ο.Τ.Ε

Με την παρούσα βεβαιώνουμε ότι, ο οίκος «Service Quality Systems-SQS Α.Ε.» έχει αναλάβει μετά από διαγωνιστική διαδικασία, την παροχή υπηρεσιών … Περισσότερα

Ο.Τ.Ε

Με την παρούσα βεβαιώνουμε ότι, ο οίκος «SERVICE QUALITY SYSTEMS AE» έχει αναλάβει μετά από διαγωνιστική διαδικασία, την παροχή υπηρεσιών … Περισσότερα

Ο.Τ.Ε

Ο Οίκος SERVICE QUALITY SYSTEMS ΑΕ, είναι εξωτερικός μας συνεργάτης από το 2005 και έχει αναλάβει τον γενικό καθαρισμό κτιρίων … Περισσότερα

Ο.Σ.Ε

Η εταιρεία καθαρισμού SQS Α.Ε. είχε αναλάβει από τον Ιανουάριο 2011 μέχρι και σήμερα τον καθημερινό καθαρισμό των γραφείων μας … Περισσότερα

Ο.Ε.Ε

Σας γνωρίζουμε ότι το Οικονομικό Επιμελητήριο Ελλάδας συνεργάζεται με την SERVICE QUALITY SYSTEMS ΑΕ στον τομέα του καθαρισμού, από το … Περισσότερα

Ο.Γ.Α

Βεβαιώνεται on η εταιρεία με την επωνυμία «SQS SERVICE QUALITY SYSTEMS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ»με διακριτικό τίτλο «SQS … Περισσότερα

Ο.Α.Σ.Α

Η εταιρία “SQS SERVICE QUALITY SYSTEMS” έχει αναλάβει από την 09/08/2014 και για ένα έτος τον καθαρισμό των γραφείων – … Περισσότερα

ΛΑΓΗΕ

Με τη παρούσα επιστολή βεβαιώνεται ότι η ανάδοχος εταιρεία S.Q.S. SERVICE QUALITY SYSTEMS έχει αναλάβει από τις 1/10/2014 και για … Περισσότερα

ΗΔΙΚΑ

Βεβαιώνουμε την καλή εκτέλεση της υπ’αριθμ. 48/2013 σύμβασης, που υπογράφηκε μεταξύ της Η.ΔΙ.Κ.Α. ΑΕ και της Αναδόχου εταιρείας «SQS Α.Ε.» … Περισσότερα