Καλέστε μας

Ο.Α.Σ.Α

Home | Testimonials | Ο.Α.Σ.Α

Η εταιρία “SQS SERVICE QUALITY SYSTEMS” έχει αναλάβει από την 09/08/2014 και για ένα έτος τον καθαρισμό των γραφείων – χώρων των εγκαταστάσεων, όπου στεγάζονται οι υπηρεσίες της ΟΑΣΑ. Η ανωτέρω εταιρεία μέχρι και σήμερα έχει ανταποκριθεί καλά και με συνέπεια στις υποχρεώσεις της, όπως ορίζει η μεταξύ μας σύμβαση.