Καλέστε μας

Ο.Γ.Α

Home | Testimonials | Ο.Γ.Α

Βεβαιώνεται on η εταιρεία με την επωνυμία «SQS SERVICE QUALITY SYSTEMS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ»με διακριτικό τίτλο «SQS ΑΕ», που εδρεύει στη Μεταμόρφωση Αττικής (Γεωργίου Παπανδρέου 145. ΙΚ 14452) με Α.Φ.Μ. 999397656 & Δ.Ο Υ. ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ. εκτέλεσε με συνέπεια τις συμβατικές της υποχρεώσεις, που αφορούσαν στην από 30 -7-2013 σύμβαση το» 01 Λ για τον καθαρισμό των κτιρίων της Κεντρικής Υπηρεσίας του OΓΑ στην Αθήνα, για το χρονικό διάστημα από 14 8 -2013 έως 13-8-2015.