Καλέστε μας

Ο.Τ.Ε

Home | Testimonials | Ο.Τ.Ε

Με την παρούσα βεβαιώνουμε ότι, ο οίκος «SERVICE QUALITY SYSTEMS AE» έχει αναλάβει μετά από διαγωνιστική διαδικασία, την παροχή υπηρεσιών καθαρισμοί) κτιρίων μας στο Λεκανοπέδιο Αττικής. Η συνεργασία μας με τον προαναφερόμενο οίκο επί σειρά ετών και συγκεκριμένα από το 2009 έως και σήμερα εξελίσσεται ικανοποιητικά, τόσο στην τήρηση των συμβατικών τους υποχρεώσεων, όσο και στην άμεση και αποτελεσματική ανταπόκρισή τους, σε περιπτώσεις εκτάκτων αναγκών, Η βεβαίωση αυτή χορηγείται στον ενδιαφερόμενο, ύστερα από αίτηση του, για κάθε χρήση.