Καλέστε μας

Ο.Τ.Ε

Home | Testimonials | Ο.Τ.Ε

Με την παρούσα βεβαιώνουμε ότι, ο οίκος «Service Quality Systems-SQS Α.Ε.» έχει αναλάβει μετά από διαγωνιστική διαδικασία, την παροχή υπηρεσιών καθαρισμού κτιρίων μας στο Λεκανοπέδιο Αττικής από 01 -01 -2013 έως 31 /07/2014. Η συνεργασία μας με τον προαναφερόμενο οίκο κρίνεται ικανοποιητική, στο πλαίσιο της τήρησης των συμβατικών της υποχρεώσεων. Η βεβαίωση αυτή χορηγείται στον ενδιαφερόμενο, ύστερα από αίτηση του, για κάθε χρήση.