Καλέστε μας

Ο.Τ.Ε

Home | Testimonials | Ο.Τ.Ε

Ο Οίκος SERVICE QUALITY SYSTEMS ΑΕ, είναι εξωτερικός μας συνεργάτης από το 2005 και έχει αναλάβει τον γενικό καθαρισμό κτιρίων μας στο Λεκανοπέδιο Αττικής. Η εταιρεία ανταποκρίνεται στις συμβατικές της υποχρεώσεις και η μέχρι σήμερα συνεργασία μας κρίνεται ικανοποιητική. Η παρούσα συστατική επιστολή χορηγείται στον ενδιαφερόμενο, ύστερα από αίτησή του.