Καλέστε μας

Anti – Graffiti

Αφαίρεση & προστασία από Graffiti

Παρόλο που κάποιοι μπορεί να θαυμάσουν ένα graffiti θεωρώντας το ένα είδος τέχνης, για πολλούς αποτελεί μεγάλο πρόβλημα. Τα graffiti τα βλέπουμε σε πολλά ιδιωτικά και δημόσια κτίρια άλλα δυστυχώς και σε πολλά μνημεία.

Το γκράφιτι μπορεί να προκαλέσει σοβαρή φθορά στην εμφάνιση ενός κτιρίου, επηρεάζοντας την αισθητική και την επαγγελματική εικόνα του. Η υπηρεσία Antigraffiti αντιπροσωπεύει την προστασία και την αισθητική διατήρηση ενός κτιρίου. Η SQS, ειδικεύεται στην αποτελεσματική αφαίρεση του γκράφιτι, με τη χρήση εξειδικευμένων τεχνικών και ειδικών προϊόντων αφαίρεσης, που δεν προκαλούν ζημιές στην επιφάνεια.

Τα χρώματα που χρησιμοποιούνται στα graffiti είναι διαφόρων ειδών, απαιτώντας εξειδικευμένη εμπειρία για αποτελεσματική αφαίρεση, χωρίς να καταστραφεί η επιφάνεια. Η SQS, πέρα από αυτό, εφαρμόζει υλικά που καθιστούν τον καθαρισμό τους ευκολότερο, σε περίπτωση μελλοντικής επίθεσης.

Χρησιμοποιούμε ασφαλείς και πλήρως βιοδιασπώμενες χημικές ουσίες που αποκαθιστούν την επιφάνεια στην αρχική της κατάσταση.

Αφαίρεση Graffiti

Τα προϊόντα αφαίρεσης graffiti απαιτούν εξειδικευμένη μελέτη και εφαρμογή, σε αντίθεση με τα απλά διαβρωτικά για την αφαίρεση των κοινών χρωμάτων, τα οποία είναι εξαιρετικά βλαβερά για το περιβάλλον.

Στην SQS χρησιμοποιούμε τις τελευταίες εξελίξεις της χημικής βιομηχανίας σε λύσεις Antigraffiti, με σκοπό να πετύχουμε τους εξής σημαντικούς στόχους:

  • Την προστασία του περιβάλλοντος
  • Την αποκατάσταση της επιφάνειας σε προηγούμενη κατάσταση

Η αφαίρεση graffiti από απροστάτευτες επιφάνειες οι οποίες ήταν αρχικά βαμμένες μπορεί επίσης να είναι προβληματική, ανάλογα με την επιφάνεια του υλικού, το πορώδες της επιφάνειας και το είδος και την ηλικία του graffiti.

Anti-Graffiti προστασία

Στην SQS προσφέρουμε μια σειρά από Anti-Graffiti επιστρώσεις που βοηθούν στη μείωση του κόστους αφαίρεσης.

  • Θυσιαζόμενες επιστρώσεις: Αυτές οι επιστρώσεις απομακρύνονται μαζί με το graffiti με τη βοήθεια ενός ήπιου καθαριστικού και χαμηλής πίεσης υδροβολής. Μετά την αφαίρεση γκράφιτι πρέπει να εφαρμοστούν εκ νέου, ώστε να προστατευθεί η επιφάνεια από μελλοντικά συμβάντα.
  • Μόνιμες επιστρώσεις – Αυτές οι επικαλύψεις είναι ουσιαστικά ένα διαφανές, μη χρωματισμένο βερνίκι που παραμένει στην επιφάνεια. Αυτές οι επιστρώσεις επιτρέπουν τη μέγιστη αφαίρεση Graffiti σε περίπτωση βανδαλισμού, μόνο με κρύο νερό υπό πίεση (80 έως 100 bars) , ή μόνο με απλό λάστιχο με νερό και βούρτσα.

Το βασικότερο πλεονέκτημα της γρήγορης αφαίρεσης του graffiti εντός 24-48 ωρών, είναι η πρόληψη πιθανών ζημιών στην επιφάνεια και η διατήρηση της ποιότητάς της. Καθυστερημένες αφαιρέσεις μπορεί να οδηγήσουν σε ενδεχόμενη μόνιμη ζημιά στην επιφάνεια, καθώς τα χημικά του graffiti μπορούν να αφυδατώσουν ή να διαβρώσουν το υλικό.

Η γρήγορη αφαίρεση βοηθά στην αποτελεσματική εξάλειψη του graffiti πριν προλάβει να απορροφηθεί πλήρως από την επιφάνεια. Αυτό μειώνει τον κίνδυνο καταστροφής της, διατηρώντας την σε καλύτερη κατάσταση και μειώνοντας τον χρόνο αλλά και το κόστος που θα χρειαζόταν για την αντιμετώπιση μιας πιο μόνιμης ζημιάς.

Η προστασία του περιβάλλοντος αλλά και η αποτελεσματική εφαρμογή των ουσιών είναι υψίστης σημασίας.

Το προσωπικό μας είναι κατάλληλα εκπαιδευμένο στην ασφαλή χρήση των ουσιών και μηχανημάτων για την αφαίρεση γκράφιτι, ώστε να εξασφαλιστεί η ασφάλεια τόσο της επιφάνειας, όσο και του περιβάλλοντος. Επιπλέον, λαμβάνουμε μέτρα προστασίας για να αποφύγουμε την επαφή των ουσιών με περιβαλλοντικά ευαίσθητες περιοχές ή υποδομές.

Στόχος μας είναι να εφαρμόσουμε μέτρα αφαίρεσης graffiti με ασφάλεια, μειώνοντας τον αντίκτυπο στο περιβάλλον και διασφαλίζοντας την αποτελεσματικότητα της διαδικασίας.