Καλέστε μας

Καθαρισμός Εμπορικών Χώρων

Home | Υπηρεσίες | Καθαρισμοί | Καθαρισμός Εμπορικών Χώρων

Η καθαριότητα στο εμπορικό κέντρο είναι η πρώτη εικόνα που έχει ο επισκέπτης με την είσοδο του στο χώρο και επηρεάζει άμεσα το χρόνο παραμονής του σε αυτόν.

Όταν οι χώροι είναι φροντισμένοι και καθαροί (αδειασμένα καλάθια, καθαροί διάδρομοι και σκάλες, καθαρές τουαλέτες κ.λπ.) τότε οι επισκέπτες αυξάνουν τον χρόνο παραμονής τους, γεγονός που βοηθά στις πωλήσεις των επιχειρήσεων που στεγάζονται σε αυτούς.

Τα εμπορικά κέντρα είναι χώροι που καθημερινά δέχονται μεγάλο αριθμό επισκεπτών και λόγω του εκτεταμένου ωραρίου λειτουργίας τους, απαιτείται ένα προσεκτικά σχεδιασμένο πρόγραμμα καθαρισμού, ώστε αφενός να μην ενοχλούνται οι επισκέπτες και αφετέρου η καθαριότητα να γίνεται αποτελεσματικά και με ασφάλεια εσωτερικά και εξωτερικά.

Η SQS αντιλαμβάνεται τη σημασία που προσφέρει ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα καθαρισμού. Για το λόγο αυτό αναλαμβάνει τον καθαρισμό εμπορικών χώρων με επαγγελματικότητα, ακρίβεια και προσοχή στη λεπτομέρεια

Το πρόγραμμα καθαρισμού περιλαμβάνει:

  • Καθαρισμό την νύκτα (όταν το κέντρο είναι κλειστό)
  • Καθαρισμό κατά την διάρκεια της λειτουργίας
  • Συνεχή καθαρισμό και απολύμανση των χώρων υγιεινής
  • Καθαρισμό τζαμιών
  • Καθαρισμό υψηλών σημείων οροφής (ζευκτά, σωλήνες, τζάμια κ.λπ.)
  • Καθαρισμό κυλιόμενων κλιμάκων
  • Καθαρισμό των εξωτερικών χώρων με αυτοκινούμενα σάρωθρα
  • Πλύσιμο των εξωτερικών χώρων με μηχανήματα υψηλής πίεσης

Για την υλοποίηση των ανωτέρω, η SQS έχει επενδύσει σε ανθρώπινο δυναμικό και σε ειδικό μηχανολογικό εξοπλισμό, δημιουργώντας έτσι ένα ευέλικτο πακέτο υπηρεσιών, απόλυτα προσαρμοσμένο στις ανάγκες σας.

Έτσι, καθιστούμε το περιβάλλον σας καθαρό, άρτιο, οργανωμένο και ευχάριστο τόσο για τους εργαζόμενους, όσο και για τους πελάτες σας.

Ο καθαρισμός ενός εμπορικού χώρου είναι ένα βασικό βήμα για τη δημιουργία ενός υγιούς και ευχάριστου περιβάλλοντος εργασίας. Επιπλέον, οι πελάτες είναι σε θέση να αναγνωρίσουν πότε ένας χώρος είναι καθαρός και αυτό τους προδιαθέτει θετικά στο να συνεχίσουν τις αγορές τους, καθώς αισθάνονται περισσότερο ασφαλείς.

Επιπλέον, ο καθαρισμός βελτιώνει σημαντικά την αισθητική του χώρου, βοηθάει στη διατήρηση του εξοπλισμού, μειώνει τον κίνδυνο ατυχημάτων λόγω ολισθηρότητας και βελτιώνει την ποιότητα αέρα στο χώρο.

Η επιλογή των σωστών καθαριστικών, μεθόδων αλλά και εξοπλισμού, θα πρέπει να είναι συμβατή με τα υλικά των επιφανειών και να προσφέρουν αποτελεσματική απολύμανση. Επιπλέον, θα πρέπει να είναι ελεγμένα έτσι ώστε να μην προκαλούν προβλήματα στην υγεία των εργαζομένων αλλά και των πελατών.