Καλέστε μας

Τακτικός Καθαρισμός Κτιρίων

Home | Υπηρεσίες | Καθαρισμοί | Τακτικός Καθαρισμός Κτιρίων

Ο τακτικός καθαρισμός ενός επαγγελματικού κτιρίου αποτελεί τον πυλώνα για τη διατήρηση ενός υγιούς, ασφαλούς και επαγγελματικού περιβάλλοντος. Ένα προσεγμένο, καθαρό και καλά διατηρημένο κτίριο δίνει σαφώς την εντύπωση μιας εταιρείας που προσέχει την εικόνα της και ενδιαφέρεται πρωτίστως για τους εργαζομένους της, αλλά και για τους πελάτες και τους συνεργάτες της.

Κάθε εγκατάσταση ωστόσο, έχει τις δικές της ιδιαίτερες ανάγκες καθαρισμού. Η SQS, αφοσιώνεται στο να παρέχει υψηλή ποιότητα υπηρεσιών τακτικού καθαρισμού, εξασφαλίζοντας ένα χώρο εργασίας που αντανακλά το επαγγελματικό σας προφίλ. Ο τακτικός καθαρισμός κτιρίων περιλαμβάνει μια εξειδικευμένη προσέγγιση, προσαρμοσμένη στις ανάγκες κάθε χώρου. Χρησιμοποιούμε σύγχρονο εξοπλισμό, πιστοποιημένα προϊόντα και εφαρμόζουμε προηγμένες τεχνικές καθαρισμού, ώστε να εξασφαλίσουμε την αποτελεσματική αφαίρεση ρύπων από κάθε κτίριο, σύμφωνα με τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της κάθε σύμβασης.

Στην SQS κατανοούμε πλήρως τη σημασία ενός προσεγμένου, καθαρού και διατηρημένου χώρου εργασίας. Μία από τις πρώτες ενέργειές μας είναι η αξιολόγηση των αναγκών καθαρισμού στον επαγγελματικό σας χώρο, ώστε να διαμορφώσουμε από κοινού ένα πρόγραμμα καθαρισμού μοναδικό για την εταιρία σας και τις ανάγκες της.

Πολλές εταιρείες έχουν καθορίσει τις απαιτήσεις τους σχετικά με τον καθαρισμό των χώρων τους. Η SQS λαμβάνει υπόψη τις ανάγκες σας και επιπλέον αναλύει και άλλα στοιχεία, όπως πόσοι εργαζόμενοι απασχολούνται στην επιχείρησή σας, αλλά και ποιοι χώροι χρησιμοποιούνται, πόσο συχνά και από πόσα άτομα, όπως για παράδειγμα, τουαλέτες, τραπεζαρίες, κυλικεία και άλλοι κοινόχρηστοι χώροι.

Με τη μελέτη των στοιχείων αυτών, δημιουργούμε ένα προσαρμοσμένο πρόγραμμα καθαρισμού, βασισμένο στις ανάγκες σας.

Η διασφάλιση της αποτελεσματικής εφαρμογής των υπηρεσιών καθαρισμού στο χώρο σας, επιτυγχάνεται μέσω της σωστής παρακολούθησης. Καθιερώνουμε συστήματα ελέγχου ποιότητας αλλά και αξιολόγησης, ώστε να είμαστε σίγουροι για τις υπηρεσίες που παρέχουμε.

Η σωστή επικοινωνία αποτελεί τον πυλώνα της επιτυχίας μας. Αναλαμβάνουμε δράση άμεσα και προσαρμόζουμε τις υπηρεσίες μας στις ανάγκες σας, διασφαλίζοντας ένα υψηλό επίπεδο καθαριότητας στον επαγγελματικό σας χώρο.

Ένας καθαρός χώρος εργασίας, μας προδιαθέτει θετικά καθ’όλη τη διάρκεια της ημέρας. Το υγιεινό περιβάλλον συμβάλλει τόσο στην υγεία, όσο και στην καλύτερη παραγωγικότητα των εργαζομένων.

Η δέσμευσή μας στην υψηλή ποιότητα και την ασφάλεια, αλλά και η επαγγελματική μας προσέγγιση, μας καθιστούν τον ιδανικό συνεργάτη για τη διατήρηση της καθαριότητας στον επαγγελματικό σας χώρο.

Με τις υπηρεσίες της SQS, θα απολαμβάνετε ένα περιβάλλον εργασίας που αντανακλά τις αξίες τις επιχείρησή σας, αλλά και την επαγγελματική σας εικόνα.